Страницы

loading...

marți, 13 august 2013

Drept, medicina, economia – cele mai solicitate specialităţi

Ministerul Educaţiei a făcut publice rezultatele primei etape de depunere a cererilor pentru admitere în universități. În anul curent, pentru cele 20 475 locuri în universități au fost depuse 27467 de cereri Cele mai multe cereri, în raport cu numărul de locuri oferite, au fost depuse la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova fiind pe locul trei, urmând Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”N. Testemiţanu”, după care IRIM şi Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.
Cele mai multe cereri au fost depuse la specialitățile: Drept - USM (51 cereri/loc) Medicina USMF ( farmacie -42 cereri/loc), stomatologie – 31 cereri/loc) Contabilitate - USM (30 cereri/loc) , ASEM (contabilitate 11 cereri/loc) Jurnalism - USM (31 cereri /loc) Relații Internaționale – USM (25 cereri/loc) Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice UTM (18cereri/loc) Finanțe și bănci –ASEM ( 16 cereri/loc) Specialităţi la care au fost depuse mai puţine cereri: UPS Ion Creangă (matematică şi informatică, geografie şi istorie, etnografie); US Bălţi (limbi şi literaturi, educaţie civică, știinţe ale comunicării); AMTAP (regie, management artistic, dramaturgie); USAgrară (viticultură şi vinificaţie, zootehnie, ingineria mediului); UTM (ingineria şi managementul industriei alimentare, ingineria şi managementul industriei uşoare, utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor, tehnologia produselor din ceramică și sticlă); USM (limbi şi literaturi, biblioteconomie, geologie, biologie, energetică netradiţională); USComrat (limba şi literatura găgăuză). Până la 3 august, toate instituţiile de învăţămînt superior vor afişa rezultatele intermediare ale înmatriculării. Către 10 august curent vor fi anunțate locurile neacoperite în etapa I a admiterii. Etapa II de admiterii se va desfăşura în perioada 12-14 august. Rezultatele vor fi anunţate la 20 august 2013. În acest an, candidaţii la admitere în învățământul superior au avut dreptul să se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, ulterior urmând să fie înmatriculați la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior.
Sursa: studentie.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu