Страницы

loading...

marți, 29 noiembrie 2011

Publicatiile Bancii Mondiale despre Moldova

Moldova după criza globală: Promovarea competitivității și a creșterii partajate - aprilie 2011Acest raport susține teza că, pe viitor, Moldova va trebui sa-și dezvolte un al doilea motor de creștere din exportul de bunuri și servicii.
Fişele de raportare a cetăţenilor Republicii Moldova - ianuarie 2011 Scopul principal al studiului constă în evaluarea nivelului de solicitare, accesibilităţii şi calităţii serviciilor prestate, nivelului corupţiei şi identificarea dificultăţilor cu care se confruntă cetăţenii în obţinerea serviciilor publice solicitate.
Consolidarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare în Moldova decembrie, 2010 Acest raport examinează rolul migranţilor drept un segment deosebit al pieţii şi drept o resursă pentru dezvoltare. Detalii...
Strategia de parteneriat cu Republica Moldova, versiunea pentru tineri - ianuarie 2010 Strategia de Parteneriat cu Republica Moldova este un document pe 4 ani care cuprinde activităţile şi proiectele pe care Banca Mondială le va realiza în Moldova până în 2012. Ea defineşte priorităţile Băncii Mondiale pentru dezvoltarea ţării şi descrie procesul de implementare: cînd, unde şi cum se vor pune în practică cele prevăzute.

Consecinţele câtorva şocuri asupra consumului şi sărăciei -septembrie 2009 Distribuirea consumului în Republica Moldova presupune că schimbările din remitenţele de peste hotare, a migraţiei şi preţurilor la energie ar putea influenţa consumul şi ratele sărăciei în moduri neaşteptate şi chiar ilogice.
Moldova: Note de politici pentru Guvern - mai 2009
Notele au fost elaborate în contextul crizei economice, elucidând priorităţile pe termen lung şi mediu în aspect de politici.
Evaluarii Performantei in Gestionarea Datoriei - aprilie 2008Raportul de performanţă pentru Moldova prezintă constatările misiunii Băncii Mondiale, folosind cadrul evaluării performanţei în gestionarea datoriei.
Productivitatea rurala in Moldova : gestiunea vulnerabilitaþii naturale - mai 2007 Moldova este vulnerabilă la un şir de riscuri şi tendinţe naturale cu impact asupra veniturilor rurale. Scopul raportului este determinarea şi evaluarea vulnerabilităţii naturale a regiunilor rurale şi a agriculturii, precum şi sugerarea măsurilor de atenuare a riscului.
Gestiobarea securitatii alimentare si a sanitatii agricole : plan de actiuni - ianuarie 2007 Сererea sporită pentru o calitate şi securitate mai bune ale produselor alimentare a cauzat provocări mari pentru sectorul agricol din Republica Moldova pe motiv că doar începe să fie instituită infrastructura instituţională şi legislativă pentru gestionarea securităţii alimentare şi sănătăţii agricole în concordanţă cu Acordul OMC privind măsurile sanitare şi fitosanitare.
Moldova: rezultate şi Banca Mondială decembrie, 2006Prezentul raport descrie rezultatele de dezvoltare din Moldova, cu referinţe speciale la programul Băncii Mondiale. Detalii...
Note cu privire la politica agrara : Cheltuieli publice pentru dezvoltarea agriculturii - iunie 2006 Aceasta notă oferă un tablou cuprinzator al mărimii și structurii cheltuielilor publice în sectorul agrar al Moldovei, scopul acestei analize este să contribuie la luarea unor decizii informate cu privire la prioritațile cheltuielilor publice în sectorul agrar si la schimbarile în alocarea cheltuielilor necesare pentru a utiliza resurselor bugetare limitate în modul cel mai eficient si efectiv.
Note cu privire la politica agrara : Terenuri agricole - iunie 2006 Nota examineaza situatia pietelor agricole în Moldova, ofera o analiza a constrângerilor ce afecteaza în mod negativ veniturile gospodariilor si identifica oportunitatile prezente ca urmare a avantajelor comparative ale Moldovei.
Note cu privire la politica agricola : pietele agricole - iunie 2006Sectorul agrar moldovenesc are un potential extraordinar si de fapt poate juca un rol fundamental în vederea generarii cresterii, reducerii saraciei si crearii locurilor de munca datorita importantei acestuia în economie.
Actualizare asupra sărăciei 2006 (pdf, 161 kb) - iunie, 2006Rata sărăciei naţionale este in mare parte stabilă, in timp ce rata rurală este in evoluţie uşor ascendentă. Detalii...
Oportunităţi pentru o creştere economică accelerată - (Sept. 2005) În perioada anilor 2000-2004 PIB real s-a majorat cu peste 30% şi rata sărăciei s-a redus cu peste jumătate.
Medicina de familie in Moldova  (pdf, 408 kb) - mai, 2005Un studiu al sistemului de asistenţă medicală primară in Moldova analizează realizările majore şi problemele in domeniu. Detalii...
Costul afacerii 2005 (PDF, 293 KB ) - iunie, 2005
Sondajul reflectă mediul de afaceri şi modificările survenite in ultimii 3 ani (2002-2004). Obiectivul principal al sondajului este de a monitoriza mediul de afaceri şi a evalua impactului politicilor de stat şi cerinţelor regulatorii asupra agenţilor economici care activează in Moldova.
 
Evaluarea sectorului financiar  (pdf, 59 kb) - martie 2005O evaluare şi analiză a diferitor aspecte a sectorului financiar din Moldova.Detalii... 
Studiul de diagnosticare a comerţului din Moldova (PDF, 1MB) decembrie 2004 Economia Moldovei a fost lovită dur de dezintegrarea Uniunii Sovietice. Ea a trecut şi prin şocul comercial cauzat de separarea regiunii Transnistrene, prăbuşirea legăturilor tradiţionale de comerţ şi a canalelor de distribuţie, o reducere relativă a cererii pentru produsele moldoveneşti. 
Evaluarea saraciei: Recesiunea, recuperarea si saracia in Moldova (PDF, 366 Kb) noiembrie 2004 Obiectivul principal al acestui raport constă în actualizarea și evaluarea sărăciei în Moldova conform dimensiunilor sale multiple în vederea informării politicilor publice. Raportul se axează asupra perioadei de recesiune care a urmat după criza din Rusia și asupra recuperării ulterioare.
Raportul cu Privire la Respectarea Standardelor si Codurilor: Contabilitate și audit (PDF, 109KB) - iunie 2004Acest raport al Băncii Mondiale referitor la Respectarea Standardelor şi Codurilor – modulul contabil şi de audit – analizează practicile contabile şi de audit folosite in Moldova şi este bazat pe rezultatele interviurilor, discuţiilor cu instituţiile publice şi private, precum şi analiza diferitor date culese de către Banca Mondială pe parcursul misiunilor sale in ţară.
Raportul cu Privire la Respectarea Standardelor si Codurilor: Evaluarea de ţară a guvernării corporative (PDF, 750KB) - mai 2004 Prezentul raport prezintă o evaluare a cadrului Moldovei pentru guvernarea corporativă- cadrul ei juridic şi politic, de rînd cu practica de asigurare a respectării şi conformării.
Moldova - evaluarea responsabilitatii financiare a tarii -septembrie 2003 Concluzia generală a acestui raport este că, în pofida unui progres anumit înregistrat la îmbunătăţirea gestionării financiare publice, cadrul gestiunii şi al aranjamentelor financiare din Moldova este slab şi necesită o întărire considerabilă.
Moldova - Analiza gestionarii economice publice - mai 2003 Moldova a trecut printr-o tranziție foarte dificila. Conditiile inițiale erau nefavorabile, iar vulnerabilitatea față de șocurile externe era extrema. Situația a culminat in 1998 cu criza financiară regională, care a creat necesitatea unei reduceri financiare radicale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu